vahidhonarvar1@gmail.com
09013102008
ارزش ها ارزش های ما بر پایه نیروی انسانی متخصص و همچنین رضایتمندی استوار است . این شرکت همواره در تلاش است ارزشهای مورد نظر را با سهامداران ، کارمندان و مشتریان اشتراک بگذارد.
ماموریت ها ماموریت شرکت نای طرح با ارائه مستمر اطلاعات به مشتریان و عرضه برجسته ترین محصولات و راهکارهای نوین نرم در کنار پشتیبانی و خدمات مناسب ادامه می یابد.
چشم انداز چشم انداز این مجموعه در راستای گشودن افق های تازه در فناوری اطلاعات و ارتباطات و راه گشایی سازمانها در مسیر هوشمندی وتعالی کسب و کار میباشد.

سرعت و امنیت تضمینی را با نای طرح تجربه کنید

گروه طراحی نای طرح

ارائه دهنده راهکارهای نوین

شرکت نای طرح از ابتدای سال 1390 به عنوان اولین شرکت میزبانی وب و طراحی چت روم، فعالیت خود را درحوزه میزبانی وب و طراحی چت روم سازماندهی و متمركز نموده است. نای طرح هم اكنون در حوزه میزبانی وب و طراحی چت روم و 2 شركت وابسته در زمینه مدیریت‌، نظارت، مشاوره، ارائه محصولات و خدمات و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های میزبانی وب و طراحی چت روم، حضوری فعال و مؤثر در بازار داخلی، با رویكرد حضور در عرصه‌های کشوری دارد.
x

نای طرح.نجلا چت.چت نجلا.گروه طراحی نای طرخ.چت روم نحلا.ادرس اصلی نای طرح.نای طرح اصلی.چتروم نجلا.نجلا چت.نجلا گپ.گپ نجلا.نای طرح.طراحی چت روم نای.نجلا چت.نای طرح

نای طرح.نجلا چت.چت نجلا.گروه طراحی نای طرخ.چت روم نحلا.ادرس اصلی نای طرح.نای طرح اصلی.چتروم نجلا.نجلا چت.نجلا گپ.گپ نجلا.نای طرح.طراحی چت روم نای.نجلا چت.نای طرح

نای طرح.نجلا چت.چت نجلا.گروه طراحی نای طرخ.چت روم نحلا.ادرس اصلی نای طرح.نای طرح اصلی.چتروم نجلا.نجلا چت.نجلا گپ.گپ نجلا.نای طرح.طراحی چت روم نای.نجلا چت.نای طرح

نای طرح.نجلا چت.چت نجلا.گروه طراحی نای طرخ.چت روم نحلا.ادرس اصلی نای طرح.نای طرح اصلی.چتروم نجلا.نجلا چت.نجلا گپ.گپ نجلا.نای طرح.طراحی چت روم نای.نجلا چت.نای طرح